CRC临床协调员(职位编号:004)

浙江尧惠医药科技有限公司
浙江 1天前
大专 五险一金 5-7.5千/月
浙江 杭州 4天前
大专 补充医疗保险 4.5-6千/月
浙江 杭州 1周前
大专 节日福利 4千-6千
浙江 丽水 1周前
大专 五险一金 4-6千/月
浙江 1周前
大专 五险一金 5-7.5千/月

临床协调员/CRC/杭州

上海用正医药科技有限公司
浙江 杭州 1周前
大专 五险一金 4.5-6千/月
浙江 宁波 1周前
大专 五险一金 2千-4千
浙江 湖州 2周前
本科 五险一金 4.5-6千/月

临床研究协调员项目经理(职位编号:006)

浙江尧惠医药科技有限公司
浙江 2周前
大专 五险一金 0.7-1.2万/月
浙江 2周前
大专 五险一金 5-7.5千/月
浙江 杭州 2周前
学历不限 五险一金 6千-8千
浙江 2周前
大专 五险一金 5-7.5千/月
浙江 杭州 2周前
五险一金 4.5-7千/月
浙江 杭州 3周前
大专 五险一金 4-6千/月
浙江 宁波 3周前
中专 6-8千/月
浙江 金华 3周前
大专 专业培训 3-4.5千/月

临床协调员-衢州(J12169)

上海津石医药科技有限公司
浙江 衢州 3周前
五险一金 4.5-6千/月
浙江 杭州 3周前
大专 五险一金 0.8-1.5万/月

临床协调员(杭州)

上海景腾医药科技有限公司
浙江 杭州 3周前
大专 五险一金 5-8千/月
浙江 宁波 3周前
本科 五险一金 6-9千/月